ข้อความละ 5 บาท ส่งทุกวัน ๆ ละ 2 ข้อความ
ยกเลิกโทร *489925899
สอบถามเพิ่มเติม 022076805 เวลา 9:00 – 18:00